Ve čtvrtek 13. 2. se konalo školní kolo biologické olympiády kategorie C na téma Světlo  a barvy v přírodě. Soutěže se zúčastnila dvě děvčata z 1.G a čtyři děvčata ze 2.G. Olympiáda se skládala z náročného vědomostního testu, poznávání rostlin a zvířat a laboratorní práce. Školní kolo vyhrála Linda Supalová z 2.G a v závěsu za ní se umístily dívky v tomto pořadí: Nicole Hyl z 1.G, Oldřiška Dobešová z 2.G, Denisa Vágnerová z 2.G, Martina Kulišťáková z 1.G a Klára Horáková z 2.G.
Školní kolo v kategoriích A a B proběhlo 20. 2. a zúčastnilo se jej celkem 35 studentů. V kategorii B se se shodným bodovým výsledkem umístily na prvním místě Sára FejtováAnna Staňková (obě z 3.G). V kategorii A zvítězil Pavel Kotala ze 6.G.
Všem účastníkům děkujeme za účast, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a postupujícím do dalších kol přejeme mnoho úspěchů.
za organizátory Vladimíra Kratochvílová a Milan Ševečka