Dne 7. 2. 2014 proběhlo na naší škole školní kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnili čtyři studenti 2. G. V náročné soutěži, která se skládá z domácí části, školního testu a praktického cvičení, byli všichni úspěšní, tj. stali se úspěšnými řešiteli školního kola. Se ziskem 162,5 bodů zvítězila Linda Supalová, 146 bodů získali Filip Mitan a Růžena Bednářová, 143 bodů Petra Helešicová. Všichni čtyři jsou navrženi do okresního kola.
Tomáš Jiřík, komise přírodovědných předmětů