Koncem ledna proběhlo školní kolo matematické olympiády v kategoriích B a C. 25 studentů řešilo tři úlohy, za které mohli získat celkem 18 bodů. Úspěšnými řešiteli se stali ti, jenž dosáhli minimálně 10 bodů. V kategorii B byly nejlepšími řešitelkami Nikola Širocká 2.B a Dominika Bezděková 2.B (7 bodů). V kat. C se úspěšnými řešiteli stali Vojtěch Kopecký 3.G (13 bodů), Milan Ridzák 3.G a Martin Vrbka 3.G (12 bodů), čímž si zajistili postup do krajského kola.
komise M a IVT