Laboratoř lékařské genetiky, která sídlí na Divadelní ulici v Novém Jičíně, je jedním z oddělení moderní diagnostické laboratoře SPADIA LAB.

Cytogenetická laboratoř vykonává klasické cytogenetické vyšetření a molekulárně-cytogenetické vyšetření. Nosným programem laboratoře je vyšetřování chromozomových aberací u pacientů s hematologickými malignitami. Identifikace těchto aberací je významná pro stanovení diagnózy, prognózy i léčebné strategie. … laboratoř dále provádí postnatální stanovení karyotypu u pacientů s vrozenými vývojovými vadami, s poruchami plodnosti, jakož i u dárců. … laboratoř disponuje širokou škálou DNA sond ke stanovení diagnostických a prognosticky významných chromozomových aberací metodou FISH u pacientů s nádorovým onemocněním.“

… píše se na webových stránkách laboratoře. Nevíte o čem je řeč? Tak studenti biochemického semináře už jsou v obraze, protože ve středu 26. března 2014 toto špičkové diagnostické pracoviště navštívili. S opravdovým zájmem a neskrývaným obdivem jsme nasávali informace o diagnostickém programu laboratoře, přístrojovém vybavení, těsném sepětí s medicínskou praxí a výstupech, jež přímo ovlivňují život mnoha pacientů. Největším zážitkem pak bylo bezesporu zjištění, s jakým nadšením a zanícením hovoří zaměstnanci laboratoře o své práci, jak ochotně a především přiměřeně našemu chápání nám zprostředkovali informace o praxi a trendech moderní cytogenetiky. Opravdu inspirativní setkání. Ostatně zde jsou vyjádření samotných studentů:

„Vždy je perfektní, když se můžete podívat, kde se všechny ty informace, které Vám ve škole cpou do hlavy, v tomto případě biologické, dají užít v praxi. Bylo zajímavé vidět, jak jeden přistroj dokáže vyhodnotit osud člověka. Personál byl velice příjemný a na všechny dotazy odpovídal se zájmem.“

„Návštěva laboratoře lékařské genetiky byla pro mě velmi přínosná. Zaujalo mě především to, jaké jsou různé metody sekvenace DNA, a také jakými způsoby se dají rozlišit jednotlivé chromozomy od sebe, např. metoda M-FISH, která odlišné chromozomy odlišně zbarví. Velmi mě potěšila vstřícnost zaměstnanců, kteří byli velmi ochotní a provedli nás celou laboratoří.“

„Chtěla bych říct, že mě mile překvapila vstřícnost všech pracovníků a jejich velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti, a velmi oceňuji to, že nám dokázali vše vysvětlit a přiblížit tak, abychom to pochopili, aniž bychom měli takové znalosti jako oni. Určitě ve mě exkurze vzbudila ještě větší nadšení pro genetiku a vědu obecně a jsem za ni moc ráda.“

Děkujeme vedení laboratoře i zaměstnancům novojičínského oddělení za vstřícnost a přejeme mnoho pracovních úspěchů a stálý profesní entuziasmus.

Jitka Hanzelková a studenti biochemického semináře