Dne 17. 3. se konalo Krajské kolo zeměpisné olympiády v Ostravě. Stejně jako v loňském roce tak i letos Ondřej Janovský ze 4. G postoupil jako vítěz z okresního kola. V krajském kole se umístil na velmi pěkném 3. místě s minimálním rozdílem bodů od vítěze. Ondřejovi blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Také děkujeme účastníkům okresního kola Janu Poláškovi z 1. B a Vojtovi Janů z 2. G a všem dalším studentům, kteří se zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády.