Ve středu 12. 3. 2014 a 19. 3. 2014 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěž se skládala z poslechu, čtení s porozuměním a ústního projevu. Po sečtení bodů dosažených v jednotlivých částech rozhodla porota o následující pořadí:

  1. Adam Kiss, 3.A
  2. Monika Michálková, 4.P
  3. Gabriela Hanáková, 4.P

Vítězům gratulujeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
za porotu Dalimila Hajná