Ve čtvrtek 20. 3. jsme pořádali okresní kolo chemické olympiády kategorie D pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnáziím. Soutěže se zúčastnilo 16 nejlepších chemiků (jejich výběr byl proveden na základě školního kola) z celého okresu. Olympiáda se skládala z opravdu náročného teoretického testu a laboratorního cvičení. O náročnosti soutěže svědčí fakt, že se jen 5 žáků stalo úspěšnými řešiteli okresního kola. Naší školu reprezentovala Linda Supalová z 2. G, která se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola. Obsadila pěkné 4. místo a byla komisí navržena k postupu do kola krajského. Výsledky

Tomáš Jiřík, předseda okresní komise ChO kategorie D