V pondělí 24. 3. proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie C pro studenty prvních a druhých ročníků gymnázia a jim odpovídajícím ročníkům víceletého gymnázia. Soutěže se zúčastnili studenti 3. G Eliška Jeřábková, Petr Kunčík, Radomír Macíček, Anna Staňková a Martin Vrbka a studentka 4. G Barbora Havlíková. Olympiáda se skládala z domácí části, školního testu a laboratorního cvičení, ve kterém si studenti mimo jiné vyzkoušeli výrobu mýdla. Celá šestice se stala úspěšnými řešiteli školního kola a první tři byli navrženi k postupu do kola krajského.

 1. místo – Eliška Jeřábková                                                                                                              2. místo – Anna Staňková                                                                                                               3. místo – Radomír Macíček

Všem děkujeme za účast v této náročné soutěži a pečlivou přípravu a účastníkům krajského kola přejeme hodně štěstí.                                                                                                     Tomáš Jiřík