Počátkem dubna odstartuje na okresní úrovni tradiční soutěž studentských vědeckých prací SOČ. Barvy GNJ budou letos hájit Jakub Klevar (4.B) a Filip Čejka (5.G). Ve čtvrtek 27. března si mohli vyzkoušet prezentaci svého výzkumu před našimi studenty. Jakub Klevar se již více než rok zabývá studiem souvislosti podoby genetického kódu člověka s jeho schopností zvládat stres. Inspiroval jej článek vědců z University of Carolina, který poprvé stanovil možnou souvislost mezi polymorfismem určitého genu a mírou odolnosti vůči stresu. V laboratořích společnosti Agel mu bylo umožněno analyzovat vzorky slin 69 studentů GNJ, stanovit jejich genetický kód a zejména do praxe implementovat novou metodu, která tuto souvztažnost exaktně prokazuje. Zájemce o podrobnější informace odkazuji na jeho studii Zavedení metody detekce polymorfismu rs53576 souvisejícího se zvládáním stresové zátěže v genu pro oxytocinový receptor (OXTR). Druhým zástupcem naší školy v soutěži SOČ je Filip Čejka, který se již dlouho věnuje aditivním látkám v potravinách. Cílem jeho práce je především ukázat, jaký vliv mohou mít chemické látky v potravinách na dětský organismus, především se specializuje na bonbóny. Podrobně analyzoval řadu produktů a seřadil obsah látek do logického přehledu. Významnou praktickou částí byl důkaz vitamínu C v různých typech bonbónů. Důkaz prováděl titrací zkušebních vzorků odměrným roztokem jódu a jodidu draselného. Výsledky přinesly nejen úskalí této metody, ale i kvalitní porovnání hodnot. Práce také obsahovala postup výroby bonbónů bez nebezpečných látek a vyhodnocení dotazníku, který byl zaměřen na povědomí žáků GNJ o nebezpečí aditivních látek a přístup žáků ke sledování obsahu potravin. Podstatu praktické části najdete zde https://www.youtube.com/watch?v=899Fv51h2mU.

Budeme věřit nejen v to, že porota náležité ohodnotí odborné penzum jejich znalostí a konkrétní praktický dopad realizovaných experimentů, ale že se tato soutěž stane odrazovým můstkem pro jejich budoucí vědeckou dráhu.

 

Tomáš Sedoník a Patrik Kočí