Pavel Kotala z 6.G, vítěz školního kola a úspěšný řešitel regionálního kola lingvistické olympiády, v úterý 22.4. reprezentoval naši školu v kole národním. V 54 členné elitní skupině mozkového trustu naší republiky se umístil na nádherném 14. místě. Podělil se s námi
o několik svých postřehů.

Malostranské náměstí, Praha. Je 9:30 ráno a desítky středoškoláků z celé republiky se tlačí
do budovy bývalého jezuitského profesního domu, jednoho z objektů MFF Univerzity Karlovy,
za jediným účelem – zúčastnit se národního kola České lingvistické olympiády.

Je 10:15, uvítání všech 54 soutěžících skončilo a začíná první blok úloh, po něm oběd a následně druhý blok soutěže.

Úlohy, jejichž zadání můžete najít na http://ufal.mff.cuni.cz/clo/2013-14-narodni-kolo, se dají rozřadit do několika kategorií – středně těžké, těžké, obzvlášť těžké, šíleně těžké, tipovací a nakonec hebrejština (úloha č. 2 v odpoledním bloku). Tento úkol byl pro mě zdaleka nejtěžší a výsledky mluví za vše – nebyl jsem v tom sám. Úkol s hebrejštinou představoval (s velkým náskokem) nejčastěji nevyřešenou úlohu. Ze 17 možných bodů získalo 0 bodů 29 soutěžících a naopak na plný počet
– 17 bodů – dosáhli pouze 4 řešitelé, kteří současně obsadili první čtyři místa v žebříčku. Tito borci budou následně v červenci reprezentovat naši republiku na Mezinárodní lingvistické olympiádě
v Pekingu.

Pavel Kotala, Tomáš Sedoník