Dne 31. března se v Ostravě konalo regionální setkání v rámci projektu „NOTRE DAME MY WORLD“. Naši školu vzorně reprezentovali Marek Baroň, Rozálie Domoráková, Lucie Szolonyová a Hana Furmánková.
Každá škola měla připravené prezentace ve francouzském jazyce zabývající se třemi předem určenými tématy: kriminalita a násilí, lesy a školský systém. Ve skupinách dále žáci pracovali na řešení problémů, které simulovalo zasedání OSN. Setkání se zúčastnilo 24 žáků z různých škol z našeho kraje, mezi kterými se naši žáci neztratili. 18. až 21. 5. se bude konat v Ženevě evropské setkání tohoto projektu a naši školu budou reprezentovat Marek Baroň a Rozálie Domoráková.
Děkujeme všem za příkladnou reprezentaci naší školy a oběma postupujícím přejeme hodně úspěchů v další práci na projektu.
El Houcine Imidier, vyučující francouzského jazyka