Ve dnech 14. – 16. 5. 2014 se třída 2.A vydala na přírodovědný kurz na Ostravici. Po 2 km výšlapu za ubytováním jsme moc dlouho neodpočívali a vydali se na hodinovou procházku odebrat vzorky vody z blízké studánky a lesního potoka. Během odpoledne jsme pomocí PASCO čidel tyto vzorky vyhodnocovali – určovali pH, vodivost, obsah kyslíku, … Večer jsme si zpříjemnili sociálními hrami a prohloubili vztahy v našem kolektivu. Druhý den dopoledne byly zábavné fyzikálně-chemické pokusy. Po obědě jsme i přes nepřízeň počasí vyrazili poznávat místní ekosystém. Z řeky Čeladenky a na peřejích řeky Ostravice jsme nabrali další vzorky vody, které jsme opět analyzovali. Závěrečný den, po splnění všech úkolů, jsme vyrazili zpět do Nového Jičína, kde jsme se po nádherně strávených dnech mimo učebny rozešli do svých domovů.                                                                                                                       Mathew Todd, 2.A