Ve dnech 14. – 16. května 2014 se naše třída 4.G zúčastnila Přírodovědného kurzu, který se konal v Penzionu Florián v Ostravici. Ve čtvrtek ráno nás neodradilo ani deštivé počasí a už jsme jeli autobusem na naši první zastávku – čističku odpadních vod v Šenově. Pak jsme přejeli na skládku ASOMPO v Životicích u Nového Jičína, abychom absolvovali dokument o skládce a vzhledem k počasí krátkou prohlídku. Poté jsme se přesunuli na Štramberk do Mini Zoo s ukázkami krmení ještěrů a hadů a následně do Arboreta, kde jsme se nejvíce zabavili hledáním zkamenělých hvězdiček (pozůstatků ostnokožců), sledováním čolků, kuněk a focením rostlin.
A hurá do Ostravice.

Po večeři nás čekal první skupinkový úkol a to vypočítat, kolik sešlápnutých a nesešlápnutých PET lahví se vejde do 1100 l kontejneru – každá skupinka došla k jinému závěru. A nakonec jsme zhlédli dokument „Příběh věcí“, který nás velmi zaujal.
Druhý den ráno jsme v pláštěnkách a nepromokavém oblečení vyrazili na komentovanou prohlídku lesa na Mazáckém Grúniku, kde jsme za deště přelézali a podlézali spadlé kmeny stromů. Nikdo se nám nemohl divit, že jsme se celí promočení těšili zpět do chaty. Ale co nás nezabije, to nás posílí :-).
Po krátkém obědě jsme se konečně vrhli na hlavní úkoly – monitoring okolí a fyzikální výpočty vody – a plně se jim celé 3 hodiny věnovali. Každá skupinka počítala, kreslila a lepila plakáty jako o život a večerní prezentování opravdu stálo za to! Poté jsme si ještě zahráli ekologickou hru na Fenky.
V pátek ráno jsme vyplnili několik pracovních listů do biologie, udělali pokus s párou a sledovali meteorologii do fyziky a už si nás rodiče odváželi domů.
Podle mého názoru se kurz velice povedl a myslím si, že i když jsme měli nepříznivé počasí, náš kolektiv to stmelilo zase o kousek více a něco nového jsme se naučili. Vše jsme pečlivě zaznamenali a výsledkem jsou naše fotodeníky. Moc bych chtěla touto cestou poděkovat organizátorkám kurzu paní J. Drábové a V. Kratochvílové.