V současné době připravujeme druhé kolo přijímacího řízení. Termíny a počet přijímaných budou upřesněny po skončení odvolacího řízení.
Zbyněk Kubičík, ředitel školy