Již třetím rokem pořádá EDULAB a taneční akademie DANSOVIA taneční soutěž SchoolDance, tento rok se do aktivit zapojili i naši žáci. Vybrali si kategorii LocalDance, jejím cílem je prezentovat významná místa vlasti pomocí tance a prezentace TUUL. Podívejte se, jak se jim
jejich ztvárnění povedlo, pokud se vám video líbí, pak mu můžete udělit hlas.

http://www.schooldance.sk/videa/landek-a-uhli.html