Podobně jako všechny druhé ročníky se také 2.B vydala vstříc nástrahám přírodovědného kurzu, jejich revírem byla Horní Bečva. Přírodovědná tematika zahrnující fyzikální, biologické a chemické bádání byla však doprovázena zvláštními úkazy. Prvním úkazem byla skutečnost, že tři dny kurzu prostě jen pršelo – chvíli silně, pak méně, nakonec se přidal silný vítr, který lámal větve stromů kolem ubytovny, ale pořád pršelo. Dalším úkazem byla ztráta světla. Kvůli silnému větru došlo k přetrhání vedení elektrického napětí, a tak se celá 2.B ponořila až do dvou hodin rána do tmy – odbornému a přírodovědnému diskutování to neuškodilo, protože svíčky a mobily vykonaly své. Posledním úkazem byl chlad, který nastal po odpojení chaty od zdroje energie. Tento „kurz odvahy“ pokračoval vyhlášením 2. povodňového stupně, protože musela být více odpouštěna nedaleká přehrada. Ale všichni se zdrávi vrátili domů. Odborná část kurz byla opět složena z měření parametrů vody, meteorologických veličin, sledování živočichů a rozpoznávání dřevin a rostlin. Nedílnou součástí bylo vytváření prezentací, analýza dat a hodnocení pozorovaných jevů. Nelze také zapomenout na atmosféru kurzu, která byla velmi příjemná (i přes mnohá úskalí).

Názory žáků na kurz:

Přestože bylo špatné počasí, kurz jsme si v útrobách chaty UNIGEO velice užili. Večerní zpívání s kytarou, povídání při svíčkách nebo rozsáhlé debaty jak na cestách, tak i na pokoji č. 18.

Rozmary počasí v podobě sněžení nečistot ze stropu , nebo zatmění  celé chaty díky výpadku elektřiny skoro na celý den nám pobyt ještě více zpestřilo.

Hodnotíme negativně – zima, téměř žádná WIFI, nepříznivé počasí, nepříjemný personál, jediná kladná věc je růžový telefon.

Celou noc jsme diskutovali o problematice pH vody, až jsme z toho nemohli usnout. Nakonec jsme ale přišli na to, že voda byla mírně zásaditá.

—Kurz se nám líbil. Byla to skvělá zkušenost, pro nás zatím nejlepší školní akce. Večery proběhly v poklidném duchu, jelikož studenty vysílila terénní práce. Na kurzu jsme se zajímali čistě o biologii a chemii, tudíž i v osobním volnu jsme věnovali pozornost čistě biologicko-chemickým tématům. Při našem pracovním zapálení jsme dokonce prošvihli hokejové utkání Česko-Itálie, a proto nás výsledek (2:0) velmi zaskočil a příjemně potěšil.

Čidla a přístroje byly velmi nepřesné a jen díky naší obratnosti a zručnosti jsme z nich dokázali vytěžit pár zajímavých dat.