V úterý 29. 4. 2014 proběhlo v Ostravě krajské kolo chemické olympiády kategorie C. Z našeho gymnázia si účast vybojovali tři studenti 3. G: Eliška Jeřábková, Radomír Macíček a Anna Staňková, kteří tak navázali na svou loňskou účast v krajském kole chemické olympiády kategorie D. V konkurenci dalších 44 účastníků zůstali těsně pod hranicí úspěšnosti, neboť podle pravidel soutěže je úspěšný ten účastník, který získá aspoň 50 % bodů.  K dosažení této bodové hranice chybělo Radomírovi a Aničce pouze 0,5 bodů a Elišce 2,5 bodů. Přesto skončili všichni tři do dvacátého místa, což osobně považuji za potěšitelný výsledek, neboť i v příštím školním roce mohou bojovat v této kategorii. Krajské kolo bylo letos velmi náročné, neboť celkem uspělo jen 13 soutěžících ze 47.

Všem třem děkuji za pečlivou přípravu, reprezentaci školy a přeji jim mnoho štěstí v dalších ročnících chemické olympiády.

Tomáš Jiřík

výsledková listina KK ChO C 29.4.2014