V letošním roce se Fyzikální olympiády zúčastnila celá řada žáků naší školy v různých kategoriích.
V kategorii E řešili školní kolo Klára Turská, Štěpán Turský a Růženka Bednářová z 2.G. Všichni zvládli úspěšně vyřešit pět teoretických a jednu praktickou úlohu a postoupili do okresního kola, kde je čekaly čtyři teoretické úlohy, na které měli 4 hodiny. Klára Turská a Růženka Bednářová se staly úspěšnými řešitelkami, a Klára navíc postoupila ze 7. místa do krajského kola, kde se taktéž stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 16. místo.
Největší zastoupení jsme měli v kategorii D kde domácí kolo úspěšně řešilo celkem celkem 5 studentů z 3.G – Eliška Jeřábková, Petr Kunčík, Vojtěch Kopecký, Radomír Macíček a Martin Vrbka. Všichni postoupili do krajského kola, ve kteréme se Eliška Jeřábková umístila na 4. místě s celkovým počtem 32 bodů. Dále se ještě úspěšnými řešiteli stali Vojtěch Kopecký a Martin Vrbka. Kategorie byla velmi silně obsazená padesáti soutěžícími.
V kategorii C nás reprezentoval Jindřich Kvita ze 4.G, úspěšně vyřešil úlohy školního kola a postoupil do kola krajského.
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme, zvláště pak Elišce Jeřábkové za krásné 4. místo v krajském kole.
Jiřina Drábová, vyučující fyziky