Ve středu 23. 4. 2014 jsme se jako vždy vypravili ráno do školy, ale tentokrát jsme měli trošku jiný program. Sraz byl před školou a sešlo se nás tedy požehnaně. My, 1. B společně s 1. A a 3. G, jsme se vydali na výlet! Jeli jsme dvěma autobusy a naší první zastávkou bylo rozvodí řeky Odry a Moravy. Paní učitelka Kokavcová a pan učitel Přáda nezklamali a jako správní zeměpisáři nám po cestě kladli otázky typu: „Co je to rozvodí?“ nebo „Kam ústí řeka Odra?“. U rozvodí jsme se jen pokochali krásným památníkem a jeli jsme dál.

Další zastávkou měla být Hranická propast. Páni řidiči nás vyložili pod kopcem. Když jsme došli na místo, uviděli jsme jen 50 m hlubokou propast. Všude byla mlha. Snad někdo zahlédl hladinu jednoho z nejhlubších jezírek 373 m v Evropě.

Poté jsme se vydali do lázní Teplice nad Bečvou, kde jsme si dali kratší rozchod. Zatímco si učitelé dobíjeli baterky ranní kávou, my jsme vykoupili místní trafiku. Když jsme všichni dojedli skvělé lázeňské oplatky, rozdělili jsme se do dvou skupin. Zaplatili si vstup do jeskyní a hurá dolů! Pan průvodce (dodnes nikdo z nás neví jeho jméno) měl přichystaný vtipný proslov a prohlídka byla díky jeho poutavému povídání o mnoho zajímavější. Viděli jsme Koblihový sál, raftové stalagmity, kalcitovou výzdobu a mnoho dalšího. Při odchodu z jeskyní jsme se zapsali do návštěvní knihy. Pak nás už čekala pouze cesta domů.

Tereza Hanáková, 1.B