Ve čtvrtek 12. června se ve Zlaté zasedací místnosti budovy Corso Karlín uskutečnilo XIII. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zasedání se účastnila schvalovací komise v čele s komisařem
Evropského parlamentu, který monitoruje vývoj investic v českém školství. Program setkání byl především zaměřen na hodnocení uplynulého monitorovacího období. Naše škola zde byla pozvána jako zástupce České republiky, aby předvedla, jak může vypadat skutečná realizace projektů, jejich dopad na žáky i učitele. Prezentace byla zaměřena na výstupy, vliv IT na chod školy, inovace a inspirace. Během prezentace vytvořili zástupci jednotlivých krajů a celorepublikových organizací příjemné prostředí a podle jejich dotazníku se jim prezentace našich aktivit líbila.