…čas letí a než se student rozhlédne kolem sebe, aby věděl, co mu život připravil, už sedí před maturitní komisí, která za 4 x 15 minut z něj učiní dospělého jedince s dokladem, že tu obávanou zkoušku udělal a že tedy může jít o level výše – na vysokou školu. Ne, tak jednoduché to zase není, za úspěšným uzavřením studia stojí spousta práce, obav, starostí studenta i rodičů, vlastních pochybností.

Své čtyřleté studium ukončily letos na Gymnáziu a SOŠ v Novém Jičíně celkem čtyři ročníky:  4. A, 4. B, 6. G a 4. P. Předávání maturitních vysvědčení do rukou absolventů proběhlo 4. 6. 2014 v prostorách novojičínského zámku. Slavnostní trámový sál přivítal nejen maturanty a jejich třídní učitele, ale pěknému okamžiku byli přítomni i rodiče a příbuzní. K bývalým studentům promluvil ředitel školy Zbyněk Kubičík a starosta města PhDr. Jaroslav Dvořák a pak pomyslnou štafetu převzal  místostarosta Ing. Přemysl Kramoliš.

Atmosféru dokreslilo recitační a hudební vystoupení našich žáků, které na housle doprovázel pan Jan Machander, ředitel ZUŠ, za což mu patří velké poděkování.

Při závěrečné tečce za středoškolským životem zaznělo mnoho pěkných a upřímných slov, můžete se přesvědčit, jaké bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení:
4A https://docs.google.com/a/gnj.cz/dev/file/d/0BxfVf_Qf6mbbblZLS1lQVUxlT0E/edit
4B https://docs.google.com/a/gnj.cz/dev/file/d/0BxfVf_Qf6mbbMzRwRUFfcmlZTEE/edit
6G https://docs.google.com/a/gnj.cz/dev/file/d/0BxfVf_Qf6mbbQ05PRGNGNlA5cFk/edit
4P https://docs.google.com/a/gnj.cz/dev/file/d/0BxfVf_Qf6mbbOTJpMzBSV1RRWjg/edit

Připravili: Patrik Kočí a Dagmar Pernická