Na počátku prázdnin byla naše škola oslovena institutem Interactive Educational Systems Design z New Yorku, který mapoval naše aktivity a výsledky spojené s aplikováním laboratorních dovedností ve výuce. Především se institut zajímal o propojení matematiky, laborování a teorie ve fyzice a chemii. Zjišťoval, jak dokážeme pracovat s Pasco technologií, vytvářet experimenty (např. v přírodovědné cvičebnici), jak realizujeme přírodovědné kurzy.
Mapování probíhalo formou interview s Annie Teich, která chtěla pochopit silné a slabé stránky nejen naší školy, ale i českého školství. Institut byl seznámen s našimi anglickými webovými stránkami moss2live.webnode.cz, přírodovědnou cvičebnicí, projekty a ICT aktivitami. Věříme, že i další spolupráce bude pro školu hodnotná a přinese nám nové náměty a myšlenky.