Ve dnech 8. 9. – 9. 9. 2014 proběhl adaptační kurz třídy 1. G. Každý jeho účastník si odnesl plno dojmů a místo mého komentáře dávám přednost mým studentům.

Radmila Jiříková

     V pondělí 8. 9. 2014 se naše třída účastnila adaptačního kurzu ve Štramberku v rekreačním areálu Kateřina. Počasí nám velmi přálo a proto jsme si společně užili spoustu her a zábavy. Při těchto aktivitách jsme měli možnost lépe se poznat a utužit náš kolektiv, popřípadě najít si nové kamarády. Akce to byla pro nás přínosná, pomohla nám abychom pomalu začali fungovat jako jedna třída a držet při sobě.                                                                                                                                Velké dík pak patří naší třídní učitelce Radmile Jiříkové a panu učiteli Tomáši Jiříkovi za výbornou organizaci a trpělivost s námi! Už teď se těšíme na další akci, na které nás bude doufám doprovázet.

 Matyáš Hyvnar 1. G

     V pondělí 8. 9. 2014 jsme vyrazili na dvoudenní adaptační kurz na Kateřinu ve Štramberku. Někteří jeli autobusem z Nového Jičína a zbytek se dopravil po vlastní ose. Po příjezdu jsme se ubytovali ve čtyřlůžkových chatkách. Dopoledne jsme se, tak jako celý kurz, seznamovali přes různé hry. Luštili jsme kvíz, tvořili síť pevnou tak, jako by měly být naše vztahy po dobu šesti let, kdy se budeme dennodenně vídat a další…                                                                                                     Po obědě se naše cesta upnula na Štramberské náměstí. Počasí nám přálo a mohli jsme si tak vychutnat opravdové babí léto. Samozřejmě, že nechyběly ani Štramberské uši. Večer jsme se ohlédli zpátky do minulosti, protože jsme si promítali fotky z našeho života. Pozdější večerní program byl předem jasný – seznamovali jsme se na chatkách :). Ráno pro nás byly připraveny další a další hry. Po obědě na nás čekal nejtěžší úkol – napsali jsme si sami pro sebe vzkazy, které si za šest let přečteme na maturitním večírku. A i když nám teď připadá, že to bude věčnost, těch šest let uteče jako voda a určitě budeme rádi vzpomínat na naši třídu i na to, jak jsme se seznamovali – tedy na ten úžasný adapťák.

 Tereza Jelínková 1. G