V pondělí dne 8. září jsme se časně ráno vypravili na túru s cílem dojít na lyžařskou chatu Svinec. Počasí se nám vydařilo, a proto nám cesta, i díky dobré společnosti, rychle utekla. Ještě před vydatným obědem jsme hráli seznamovací hry, které nám pan učitel Bajer spolu s panem Žemličkou představili. Hry nás zaujaly dokonce tak, že jsme nezlobili, což jistě náš nový třídní učitel, pan Lubomír Bajer, ocenil. Dobře jsme se bavili a již tak dokonalý den jsme zakončili opékáním špekáčků.
Kurz se nám všem moc líbil a splnil svůj účel – STALA SE Z NÁS DOBRÁ PARTA. Jsme velice rádi, že jsme dostali toho nejlepšího třídního učitele.
Jana Bartoňová 1.B