Ve středu 3. září 2014 od 16:00 si dovolujeme pozvat zákonné zástupce žáků prvních ročníků na informativní schůzku s třídními učiteli a ředitelem školy.

  • 1.A – učebna 006
  • 1.B – učebna 003
  • 1.G – učebna 007