Ve středu 1.10.2014 si pro nás 2.G připravila pasování prváků. Připravili si pro nás mnoho úkolů, které jsme museli splnit, aby z nás byli právoplatní gympláci. Rozlosovali nás do několika skupin, ve kterých jsme chodili po celé škole (většinou nahoru a dolů) a plnili úkoly, např. hádání významných osob v dějinách lidstva, poznávání ovoce, zpívání či střílení  do florbalových branek. Nakonec jsme hledali poklad na půdě školy. Poté, co si každý odnesl kousek z pokladu, nás v tělocvičně právoplatně pasovali na studenty Gymnázia Nový Jičín. Myslím, že mohu za celou třídu říct, že se akce povedla a už se nemůžeme dočkat, až budeme prváky pasovat my.

Tereza Jelínková 1.G