V pondělí 6. října na naši školu zavítali docenti stavební fakulty ČVUT Doc. Ing. Karel Trtík, CSc a Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. Žáci tak měli možnost zažít zcela jiný výklad, než na jaký jsou zvyklí od svých středoškolských učitelů. Témata slibovala propojení přírodovědných oblastí s praxí, jednalo se o pohled na sochy jako náročné stavební konstrukce a představení mostů z hlediska železobetonové konstrukce. V přednáškách se nejen objevovala fyzikálně chemická témata, ale prezentace byly bohaté na fotografie, ukázky a praktické důsledky. Posluchači následně vyhodnotili svůj zájem v anonymním dotazníku. Ze 43 respondentů jen 2 žáci odpověděli, že bychom podobné přednášky již neměli organizovat, což uspořádanou akci ohodnotilo jako prospěšnou.

Celkově výklad docentů oznámkovali dvojkou a vyjádřili kladné a záporné stránky přednášky. V kladech převažovala vysoká odbornost, mnoho nových informací, zcela jiné pohledy na materiály a výborně zpracované prezentace. Záporem byla délka přednášky, někdy přílišná specializace na detaily a množství pojmů, někteří by upřednostnili diskusi před přednáškou. V dotazníku se respondenti vyjádřili, jaké přednášky by si přáli v dalších setkáních s odborníky, což nás bude inspirovat k organizování nových setkání.