Studenti prvních ročníků se ve škole ještě „ani neohřáli“ a již měli možnost jet na dějepisnou exkurzi. V Brně se totiž konala unikátní výstava nejslavnějších exponátů zemských muzeí České republiky, které byly poprvé vystaveny společně. „Takovou šanci vidět je pospolu budou mít lidé možná až za sto let,“ uvedl ředitel Národního muzea Michal Lukeš a my jsme mu uvěřili. Vyjeli jsme tedy ve čtvrtek 25. září se na ty skvosty světového významu podívat. Výstava se konala v prostorách Moravského zemského muzea. A co patří mezi ony klenoty? No přece to, co už je obsaženo v názvu. Tedy originály nejslavnější keramické sošky z údobí lovců mamutů Věstonické venuše, kamenné hlavy keltského héroa ze Mšeneckých Žehrovic a železných meteoritů z Opavy-Kylešovic. Kromě samotných exponátů nás také udivila jejich hodnota a zabezpečení. Vždyť jen ta mrňavá venuše je prý ohodnocena na jednu miliardu korun.

A protože exponáty se vázaly především k pravěku, navštívili jsme také muzeum Anthropos, kde jsme vyslechli zasvěcený výklad, prohlédli si skvělá dioramata a vydechli úžasem před zrekonstruovaným mamutem. Jedna z výstavních síní Anthroposu byla věnována malíři a ilustrátorovi Zdeňkovi Burianovi a my mohli obdivovat sbírku jeho obrazů pod názvem Viděl světy dávno minulé, v nichž ztvárnil vzhled a život našich pravěkých předků.

 V MZM jsme také viděli výstavu Boskovický poklad, která poprvé představuje celou dochovanou část pokladu objeveného v roce 2010 na kopci zvaném „Zlatník“. Škoda, že nálezce poklad neodevzdal a rozprodal. Policii České republiky se podařilo zachránit jen džbánek a 2.267 stříbrných mincí, a ty se nyní představují veřejnosti a viděli jsme je i my.

 A aby toho nebylo málo, stihli jsme ještě prohlídku Kapucínské hrobky, kde slabší povahy měly co dělat, aby expozici „vydejchaly“.

Bylo toho na jeden den dost, ale stálo to určitě zato!

Za komisi dějepisu Liběna Šilarová