(neboli učit se německy nemusí být jen školní vyučovací hodina němčiny) …to je také historie, kultura, film, divadlo, hudba, literatura.
Takové bylo motto semináře o milnících německého a rakouského filmu, na který byli katedrou germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pozváni studenti a učitelé německého jazyka naší školy.


Seminář sám měl dvě části:
V první části byl představen film realizovaný jako experiment studentů germanistiky pod vedením lektora Marcuse Bitterera, film na motivy novely Arthura Schnitzlera „Reigen“. Odvážné téma podvodu a nevěry v mezilidských vztazích odráží autorovo přátelství s doktorem Sigmundem Freudem. Přes drobné nedostatky ozvučení bylo zřejmé, že režisér i aktéři filmu brali natáčení vážně a užili si jej.
110 let německé kinematografie, respektive toho nejlepšího z ní, v druhé části účastníci semináře proletěli během několika desítek minut. Průvodci světem filmu byli lektoři katedry germanistiky Marco Winkler a Wenzel John. Tento stručný vhled do problematiky má být výzvou a inspirací k tomu, aby studenti využili filmové tvorby k seznámení se jednak s jazykem, ale také s významnou oblastí německé kultury, neboť většina jmenovaných filmů je běžně přístupna na Youtube.
Zajímavá fakta včetně ukázek a v němčině, krásně pomalu a zřetelně přednášené, co víc si můžeme pro podporu výuky v němčině přát?
Jsme vděčni za to, že se katedra germanistiky na FF OSU snaží studium německého jazyka zatraktivnit pro studenty středních škol, a těšíme se na další spolupráci.

Yveta Pavelková, vyučující německého jazyka