31.10.2014 soupeřilo na naší škole 13 týmů v oblastním kole v piškvorkách. Bohužel se našim družstvům nedařilo tak, jako v předcházejících letech. Favorizované družstvo ve složení  T. Závada, J. Horák, J. Maňásek, M. Rychtárik a P. Špíšek vypadlo již ve skupině. Zbývající dva týmy, D. Hykel, T. Nováková, R. Macíček, V. Tomanová, M. Drda a R. Škrabal, N. Csapaiová, T. Jelínková, F. Čejka, Š. Orság, byly poraženy v play-off  a shodně obsadili 5.- 8. místo. Přesto však prokázali logické myšlení, schopnost taktizovat a získali zkušenosti pro další rok.                             Svatava Danihelová, komise M a IVT