Dne 19. 11. se třídy 3.G a 1.G vypravily na služebnu Policie České republiky, která sídlí na ulici Svatopluka Čecha v Novém Jičíně. Tam si žáci mohli vyslechnout přednášku o tom, co je pro jejich věk z hlediska trestního práva aktuální. Od příjemně vystupujících a milých podpraporčíků byli poučeni o celé řadě pojmů, jako jsou právní odpovědnost, kdo je dítě, nezletilý a mladistvý, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, loupeží a krádeží.  Dále si studenti vyslechli projev zaměstnakyně OSPODu (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), která je seznámila například s různými formami nápravných opatření. Po celou dobu se žáci mohli ptát, a tak získali užitečné informace o těch nejčastějších přestupcích dětí v jejich věku.  Na základě reakcí studentů můžeme konstatovat, že přednáška byla zábavná, poučná a srozumitelná.

Lenka Staňková a Lubomír Bajer, vyučující ZSV