Minulý týden doktorandi fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava připravili pro studenty 3. ročníků dvě přednášky.  První se týkala řečové analýzy, ve které přednášející seznámili studenty se základními charakteristikami řečového signálu, popsali základní algoritmy analýzy řeči a ukázali převaděč textu na zvuk. Druhá přednáška byla zaměřena na využití optoelektronických prvků, např. při přenosu informací prostřednictvím optických vláken.

Svatava Danihelová