Naše škola využila nabídky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a od konce října probíhá na gymnáziu kybernetický kroužek. Studenti již měli možnost postavit si ze součástek světelnou závoru nebo ze stavebnice Lego Mindstorm robota a poté ho naprogramovat. První úkol zněl vyhnout se s použitím ultrazvukových senzorů překážkám anebo naopak překážky vyhledávat, čehož studenti využili v závodu „kdo z koho“.

A jaké jsou oblasti, které si mohou studenti vyzkoušet?

  • Vývoj – programování na sofistikovaných stavebnicích Lego Mindstorms a EV3, které se programují v jazyce C, LabVIEW, Nxt, EV3. Stavebnice obsahuje vývojové sady a celou řadu senzorů pro aplikování a ukázky fyzikálních principů měření neelektrických veličin.
  • Elektronika – návrh, vývoj a měření elektroniky SMD a využití atraktivních stavebnic s moderní přístrojovou měřicí technikou používanou v praxi.
  • Programování a řízení pomocí programovatelných automatů, vývoj vizualizačního uživatelského rozhraní, programování v jazyce C#.
  • Seznámení se základními principy vývoje a inovací technických a elektronických zařízení, prezentace výsledků vývoje a jejich duševní ochrana.

Na závěr bych chtěla vysoké škole a jejím zástupcům – Ing. Zdeňku Macháčovi, Ph.D. a Ing. Lukáši Pátkovi – poděkovat za možnost proniknout do tajů elektroniky a informatiky zábavnou formou.

Hana Trutmanová, komise M a IVT