Vídeň je krásné město, a v čase předvánočním obzvláště. A tak jsem se rozhodli spojit příjemné s užitečným a navštívili jsme tuto metropoli na Dunaji v rámci mimoškolních aktivit. Hned v úvodu musíme poděkovat Občanskému sdružení rodičů a přátel za finanční příspěvek na dopravu.
Exkurze se zúčastnilo 41 studentů naší školy, kteří se učí německy různě dlouhou dobu – od začátečníků po pokročilé, od 14ti až po 19tileté. Cílem akce bylo seznámit se s hlavním městem Rakouska jakožto německy mluvící oblasti, dále s pamětihodnostmi Vídně a v neposlední řadě vychutnat si atmosféru vyhlášených vídeňských vánočních trhů.
Vybraní studenti si připravili prezentace vídeňských skvostů, např. Schönbrunn, Kunsthistorisches Museum, Hofburg, Staatsoper, Stephansdom. Vzhledem k faktu, že mezi účastníky byli i začátečníci, každá prezentace zazněla jak v němčině, tak i v češtině. Pravda je, že úroveň přednesených textů byla různá … ale i proto byla spolupráce na programu užitečná: učíme se vystupovat před publikem a nejen v rodném jazyce!
Za své usilí a za pozornost, kterou věnovali povinnému programu, pak byli studenti odměněni dobrotami, nabízenými na vánočních trzích. Jen kdyby ty ceny nebyly v eurech…
V rámci těch několika hodin, které jsme ve Vídni společně strávili, jsme nestihli všechno, co bylo naplánováno. Ale nevadí: aspoň budeme mít důvod se sem znovu vrátit!
Žákovské postřehy naleznete v pokračování článku.

Za komisi německého jazyka Yveta Pavelková


Exkurze do Vídně se školou Gymnázium a SOŠ Nový Jičín se uskutečnila v pátek 5.12. 2014. S paní učitelkou Mgr.Yvetou Pavelkovou a panem učitelem Mgr.El Houcine Imiderem za doprovodu paní učitelky RNDr.Jitky Hanzelkové jsme navštívili několik nejznámějších a nejkrásnějších míst Vídně.
Jako první, po téměř čtyřhodinové jízdě autobusem, během které jsme sledovali film o životě císařovny Sisi a císaře Franze, jsme mohli obdivovat rakouskou eleganci zámku Schönbrunnu, který byl letním sídlem rakouských panovníků. Plánovali jsme zhlédnout také interiér zámku, ale další prohlídka byla dostupná až téměř za hodinu, a tak jsme se domluvili, že prohlídku obětujeme, neboť bychom v opačném případě přijeli domů také o hodinu později.
Poté jsme přišli do Kunsthistorishes Museum, ve kterém bylo nesčetně mnoho sošek, soch, obrazů, sarkofágů, šperků, starobylého nábytku, váz a jiných umělecky a nádherně propracovaných děl. Bohužel nás ale “tlačil” čas, a tak si každý musel vybrat jednu nebo dvě části muzea, které by si chtěl ze všeho nejraději prohlédnout. Jak to bývá u takových muzeí zvykem: člověku by nestačil ani týden na detailní prohlídku celé expozice.
Následně jsme se pěšky přemisťovali Vídní od památky k památce a z několika studentů se tak na pár minut stali amatérští průvodci. Každý z nich nám o předem dané památce vyprávěl v češtině a němčině. Viděli jsme například Hofburg nebo Stephansdom. Poté jsme měli rozchod a sraz u přírodo-vědeckého muzea, od kterého jsme odjeli autobusem, ve kterém jsme zhlédli druhý díl již zmiňovaného filmu a přijeli do Nového Jičína.
Během exkurze jsme potkali mnoho vánočních trhů, zjistili zajímavosti o rakouské historii, viděli krásy Vídně a za celkem vydařeného počasí se i nadechli čerstvého vzduchu. Při objednávání v restauraci jsem dokonce postřehla, že si je němčina s francouzštinou často velmi podobná, jelikož se například jedno ovoce může v salátu stát úplně jinou plodinou (v němčině: der Apfel=jablko, der Erdäpfelsalat=bramborový salát; la pomme=jablko, la salade de pommes de terre=bramborový salát). Exkurze byla vydařená a zábavně-naučná.
Růžena Bednářová, 3.G

Dne 5. 12. 2014 jsem se jako účastník exkurze do Vídně dostavila před budovu gymnázia a nastoupila do autobusu mířícího směrem do Vídně. Naše první zastávka byl zámek Schönbrunn. Všichni jsme se nadšeně vydali do areálu zámku, ale naše nadšení trochu povadlo, když jsme zjistili, že se prohlídka zámku konat nebude. To nás však neodradilo, a tak jsme si alespoň prošli nádherný areál. Po přejezdu autobusem jsme vystoupili u musea, a myslím, že mohu s čistým svědomím podotknout, že návštěva uměleckohistorického musea nikoho nenudila, ba naopak, většina z ní byla nadšená. Asi o hodinu později jsme opustili museum a zamířili k Hofburgu. Ve chvíli, kdy jsem spatřila toto nádherné dílo, jsem si pomyslela, že krása Hofburgu je nepřekonatelná. To jsem však ještě neviděla zbytek vídeňských památek. Následovala cesta ke Katedrále svatého Štěpána. Prohlídka vnitřních prostor chrámu byla dobrovolná. Po cestě k této obdivuhodnosti jsme se také zastavili u Vídeňské státní opery a pokochali s její architekturou.
Samozřejmě, že po navštívení všech naplánovaných památek jsme dostali rozchod, za který jsme byli všichni vděční. Ve volném čase se většina účastníků rozhodla prohlédnout si vánoční trhy a nakoupit pár drobností pro své blízké. V domluvený čas odjezdu jsme se pak opět sešli před museem a čekali na příjezd zpátečního autobusu, jenž trval trochu déle, pravda, ale nakonec jsme se dočkali. Po cestě do Vídně i zpět nám hrál film, což jsem považovala jako příjemné zpestření jízdy.
Exkurze byla dle mého názoru skvělá, jen mě trochu mrzelo, že nebylo možné navštívit zámek Schönbrunn. Výborné také bylo, že nám o každé památce co jsme navštívili bylo povykládáno, a že jsme s ní byli obeznámeni jak v německé, tak i v českém jazyce. Myslím, že exkurze byla velice přínosná, a že si ji všichni účastníci užili.
Barbora Mičulková, 5.G