29. listopadu žáci 3. G a dějepisného semináře absolvovali přednášku našeho bývalého studenta Michala Šindláře, který spolu se svými vysokoškolskými spolužáky založil českou sekci mezinárodní studentské organizace Students for Liberty CZ neboli Studenti za svobodu (www.studentizasvobodu.cz, FB: facebook.com/studentsforlibertycz), organizace snažící se spojovat studenty se zájmem o svobodu, ať už akademickou, ekonomickou či sociální.
Přednáška se týkala bojů českých studentů ve 20. století a byla tudíž věnována především výročí událostí 17. listopadu. Přednáška studenta studentům byla velmi podnětná a vedla naše studenty k zamyšlení.
Liběna Šilarová, vyučující dějepisu