Již podruhé se letos naše škola zapojila do veřejné charitativní sbírky Život dětem. Ve dnech 2. 12. a 3. 12. se celkem pět dvojic dobrovolníků z naší školy zúčastnilo zimních Srdíčkových dnů. Touto cestou bychom rády poděkovaly studentům, kteří i přes nepřízeň počasí prodali CD Srdci blíž s vánočními koledami a tradiční magnetky v hodnotě celkem 3.860 korun.
Markéta Hubová a Lenka Staňková, koordinátorky charitativních sbírek