19. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády na téma Pot, slzy a naděje aneb Život je boj. Účastnili se jí studenti 1. G a 2. G. Z padesáti osmi soutěžících se na prvním místě umístili Elizabeth Haywardová a Adam Demo z 2. G a Matěj Poruba z 1. G. Všichni tři postupují do okresního kola. Gratulujeme!
Liběna Šilarová, vyučující dějepisu