Náš kybernetický kroužek, organizovaný VŠB-TUO, byl posílen o žáky ZŠ. Začátkem ledna jsme přivítali 14 nováčků ze 4. až 6. tříd novojičínských základních škol, kteří se ihned zapojili do „práce“. Mohli si vyzkoušet základy blokového programování v programu Scratch nebo postavit roboty ze stavebnice LegoMindstorm. Rozdílné znalosti a zkušenosti mezi žáky ZŠ a našimi studenty obě skupiny nejen nerozdělují, ale jak je vidět na fotografii, podporují spolupráci mezi sebou.

Hana Trutmanová