První únorový týden přivítala naše škola německé žáky a učitele z partnerského města Ludwigsburg, které se nachází nedaleko Stuttgartu, což je významné průmyslové centrum spolkové země Baden-Württemberg. Instituce, která navázala spolupráci a vybrala si naše gymnázium jako partnera, se skládá ze dvou škol – Friedrich Schiller Gymnasium, Mörike Gymnasium. Hlavní význam setkání je nejen navázat nová přátelství, rozvíjet své jazykové znalosti v anglickém a německém jazyce, ale také zapojit se do řady témat spojených s technikou a E – mobilitou. V našem okrese žáci navštívili továrnu Tatra Trucks, muzeum Tatra, ovšem nechyběly ani delší vyjížďky do dolu Anselm v Landeku a do Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Velmi příjemné bylo přivítání u starosty na radnici, vyprávění o historii města Nový Jičín. Během celého týdne žáci plnili řadu úkolů a účastnili se soutěží, za které získávali body do finálního souhrnu. Rozdíly jednotlivých skupiny byly poměrně výrazné – od 50% úspěšnosti po 82% úspěšnost. Nejlepší dvojice bude vyhlášena na závěrečné party 13. 2. v Ludwigsburgu. Hlavní soutěží byla příprava funkční rakety, nejlepší skupina dokázala poslat svůj model až na úroveň střechy domečku před školou. Součástí setkání byly i laboratorní práce se zaměřením na analýzu kvality vody, speciálně pak zjišťování těžkých kovů ve vodě. Mimo odborných diskusí bylo dostatek času na výlety do okolí – Starý Jičín, Pustevny, Olomouc, Štramberk. Negativně se projevila začínající chřipková epidemie, která trochu nahlodala zdraví nejen českých, ale i německých žáků. Ovšem i po 13 hodinách cestování vlakem a autobusem se uzdravování na německém území úspěšně daří. O německém programu budeme informovat v dalším článku včetně odkazu na videoprezentaci ze setkání v České republice.

Patrik Kočí, Imider El Houcine