Touto otázkou k zamyšlení končila beseda s pamětníkem holocaustu, panem Luďkem Eliášem.
Beseda se konala v pondělí 9. února a zúčastnily se jí druhé ročníky. Celá akce probíhala
v rámci projektu Světlo paměti ve spolupráci s paní Janou Hlávkovou z organizace ICEJ
(Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém).
Besedu započala paní Hlávková krátkou prezentací o holocaustu a následovalo vyprávění
pamětníka pana Eliáše.
Herec, moderátor a publicista Luděk Eliáš se narodil 29. července v roce 1923 ve Slaném. V
únoru 1942 byl deportován do ghetta v Terezíně. Odtud transportem do vyhlazovacího tábora v
Osvětimi, později do Sachsenhausenu. Přežil koncentrační tábory, letecké nálety i pochod smrti
a ve svých úctyhodných 92 letech si zachovává životní elán, jaký by mu mohli i naši studenti
závidět.


Poslední část besedy byla věnována zvídavým dotazům studentů, načež jsme se dozvěděli, že
pan Eliáš prožil 60 let šťastného manželství s onou záhadnou dívkou, kterou potkal v Terezíně
a která měla stejné štěstí jako pan Eliáš, že přežila holocaust a náhodou se potkali po válce
opět v Praze.
A jak hodnotí besedu naši studenti? Posuďte sami:
“Líbil se mi pohled pana Eliáše, bylo vidět v jeho výrazu, že toho hodně prožil. Nikdy jsem to u
nikoho neviděla. Příběh pana Eliáše mě zaujal hlavně v jeho milostné části, protože mi přijde,
že v jeho osudu bylo nějak moc náhod najednou.”
“Přednáška se mi hodně líbila, protože mě celé téma holocaustu velmi zajímá. Myslím si, že
je hodně důležité, abychom věděli, co se dělo. Vystoupení paní Hlávkové se mi hodně líbilo,
protože mluvila úplně o základech a hodně vysvětlovala pojmy. A u pana Eliáše jsem se hodně
zamyslela opět nad tím, jak strašně těžké to pro tyto lidi muselo být, odloučit se od rodiny, odejít
z domu a vědět, že už se nikdy nevrátí. Moc pana Eliáše obdivuji, že se stále dokáže vracet k
tak bolestivým vzpomínkám.”
“Přednáška mě zaujala. Už jsem toho hodně slyšela o holocaustu na základní škole. Byla jsem
i v Osvětimi a Terezíně. Po včerejšku a nejen po včerejšku jsem si uvědomila, že člověk je
schopen udělat druhému člověku takové věci, které jsou pro nás mnohdy nepředstavitelné.
Z přednášky jsem také pochopila, že Židé byli pronásledováni bez důvodu. Co Židé Němcům
udělali? Nic…”
Markéta Hubová, vyučující ZSV