První únorový týden byl pro mladé chemiky naší školy ve znamení chemické olympiády. Úspěšní řešitelé domácího kola, kterému bylo nutné věnovat hodiny příprav, se mohli vrhnout v pátek 6. 2. do soutěžní laboratorní práce a kontrolního testu. Soutěže se zúčastnili Adéla Jedlitschková, Markéta Müllerová, Adam Merenda a Eliška Poláchová (všichni 2G). Správně vyřešili zadání laboratorní práce, ale v kontrolním testu výrazně vystoupila na vrchol Eliška. Téma letošní olympiády bylo zaměřeno především na kovy I.A a II.A skupiny, analýzu uhličitanů, složení vody, ale nechyběly ani chemické výpočty na úrovni, za kterou by se nemusel stydět maturant z chemie. Přejeme Elišce hodně štěstí v okresním kole a věříme v zodpovědnou reprezentaci školy.

Patrik Kočí – vyučující chemie v 2G