Ke čtyřem ročníkům mezinárodní spolupráce s francouzským technickým lyceem v Epinalu můžeme přidat úspěšný 1. ročník spolupráce s německými gymnázii Friedrich Schiller a Mörike. Německé rodiny nás uvítaly velmi vřele, ředitelé obou škol představili naše učitele celému pedagogickému sboru, aby učitelé mohli přednést svůj program, plány a cíle vzájemného setkávání. Žáci zažívali typické odlišnosti v našich kulturách, zatímco učitelé diskutovali o výhodách a nevýhodách vzdělávacích systémů, vzájemně se inspirovali a předávali si zkušenosti. Pokud bychom měli vystihnout hlavní odlišnosti našich škol, tak určitě je to čtyřnásobně větší počet žáků, několik budov školy v kampusu, žádná wifi, přísně chráněný vstup do internetové sítě, zákaz mobilů a techniky v celém areálu školy, přísné tresty za porušování pravidel ve výuce, ale také obrovská pracovitost německých žáků, snaha bojovat za svůj názor, aktivní prosazování se, velká kooperace mezi žáky, bojovnost, suverenita a cílevědomost.

Velmi příjemný byl i stále usměvavý, pozitivně naladěný a vzhledem k nám velmi komunikativní pedagogický sbor. Program německé strany připravený pro členy spolupráce byl obdobný jako jsme připravili na našem gymnáziu, ovšem v oblasti pomůcek a vybavení naše škola významně zaostává – množství stavebnic, hraček, chemikálií, systémů s připojením na vyhodnocovací programy umožňují mnohem více pochopit řadu přírodních jevů. V rámci laboratorních prací se žáci věnovali práci s čidly Vernier a výrobě pojízdných autíček na elektrický pohon. Velmi zajímavé byly i exkurze, které ukázaly významné technologické odlišnosti německého a českého průmyslu. Zážitkem byla automatizovaná výroba osobních vozů Mercedes-Benz a elektrovozů Tesla, stejně jako možnost elektroauto řídit se zrychlením téměř rovným tíhovému zrychlení a rychlostí kolem 240 km/h na německé dálnici. Nechyběly však exkurze s dějepisným základem (Palác Ludwigsburg) a společenskovědní tématikou (E Mobilita a eko stopa člověka). Ukončení 14 společných dní proběhlo společně s rodiči, kterým žáci prezentovali své týdenní práce, česká strana ukázala videozáznam z pobytu v ČR, který sklidil velký úspěch. V brzkých sobotních hodinách proběhlo loučení a 12hodinová cesta zpět domů. Na závěr lze jen říci, že spolupráce se vydařila, německá strana projevila zájem o pravidelnou spolupráci, mnozí získali nové přátele a pozvání na prázdniny v Německu, což je taky jeden z cílů – nová přátelství a evropský rozhled.