Jako každoročně, tak i letos proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. Ve třech kategoriích řešilo 132 žáků 24 testových úloh ve třech úrovních obtížnosti. Maximální možný počet bodů byl 120.

Kategorie KADET (1.G, 2.G)  
1.-2. Matušová 1.G, Luboš Kelnar 2.G (62 bodů)
3. Terezie Plešková (60 bodů)

Kategorie JUNIOR  (1.-2- ročníky SŠ)
1. Jan Vlček 3.G (58 bodů)
2.  Petr Knobloch 3.G (55 bodů),
3.-5. Linda Supalová 3.G, Ondřej Mrklovský 2.A, Marek Novotný 1.B (54 bodů)

Kategorie STUDENT  (3.-4. ročníky SŠ)
1. Aneta Helešicová 6.G (63 bodů)
2. Přemysl Tobola 3.B (62 bodů)
3. Jan Horák 6.G (61 bodů)

Svatava Danihelová, komise M a IVT