V úterý 12. května 2015 se v Nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity uskutečnila prezentace nejlepších prací z okresních kol Středoškolské odborné činnosti. Tato soutěž je přehlídkou talentovaných středoškolských žáků, kteří přinášejí samostatný a tvořivý přístup při řešení problémů v 18 vědních oborech. Náš reprezentant Filip Čejka soutěžil v oboru 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Filip se již dva roky věnuje způsobu prezentace hodnoty ADI a šíření problematiky aditivních látek ve společnosti. Letos byly ambice vyšší, než se zastavit v krajském kole, ambice byly postoupit až do celorepublikového kola. Odborné porotě Filip vysvětlil unikátnost myšlenky své práce, význam pro společnost, inovativnost a možné dosahy, které by mohlo mít naplnění hlavního cíle práce. Porota nejen významně ocenila hodnotu práce, ale také přístup, přednes a odbornou diskusi, kterou v sále u diváků téma vyvolalo. Nyní již nezbývá nic jiné, než popřát hodně zdaru při obhajobě v Praze.
Patrik Kočí – konzultant práce