Vedení školy konzultovalo zvýšený výskyt příušnic ve škole s Krajskou hygienickou stanicí v Novém Jičíně. Na základě doporučení hygieniků byla přijata opatření, o kterých byli žáci informováni e-mailem i prostřednictvím třídních učitelů.

Doporučená opatření jsou následující:
– nutnost dbát zvýšené hygieny
– časté větrání v učebnách
– zákaz konzumace jídla a pití ze společných nádob a nádobí

Mgr. Zbyněk Kubičík, ředitel školy