Každoročně v prosinci probíhají v celé republice školní kola Olympiády z českého jazyka. I naše škola 17. prosince nabídla všem, kteří mají rádi svůj mateřský jazyk, aby změřili své síly ve složitých jazykových problémech a aby napsali slohovou práci na zadané téma.
Výsledky klání 58 žáků jsou již sečteny a v únoru 2016 nás budou reprezentovat v okresním kole soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě.
Komise českého jazyka ve složení Dalimila Hajná, Dagmar Pernická, Miroslava Kelnarová, Markéta Hubová, Yveta Pavelková, Petra Juchelková rozhodla o následujícím pořadí:

I. kategorie:

  1. Viktorie Kafková (obhájila prvenství z minulého ročníku)
  2. Martina Šefraná
  3. Kateřina Hyklová

II. kategorie:

  1. Petr Knobloch
  2. Klára Kubálková
  3. Sára Kohlová

Jsme si vědomi toho, že úkoly byly velmi náročné a účastníci řešili jedno z nejobtížnějších zadání v historii této olympiády. Své výsledky mohou zjistit od pondělí 11. 1. 2016 v kabinetě paní učitelky Hajné (104) a paní učitelky Pernické (004).
Děkujeme všem řešitelům a postupujícím držíme palce!

Za komisi českého jazyka a literatury Dagmar Pernická