Minulý týden naši němčináři (žáci i vyučující) zúčastnili hned dvou zajímavých akcí.
V úterý se na naší škole konalo okresní kolo konverzace v německém jazyce. Přes silnou konkurenci naši studenti dokázali, že mají výbornou němčinu, jelikož Dominika Machová ze 3.A obsadila druhé místo a Jan Polášek ze 3.B místo páté. Oběma umístěným srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naši školy.

V pátek se vybraní žáci naší školy, kteří se učí delší dobu německy, zúčastnili workshopu na Katedře germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

První přednáška měla téma „DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH – DIE KLEINEN UNTERSCHIEDE“, vedena dvěma rodilými mluvčími (z Německa a Rakouska). Zajímavé rozdíly v slovní zásobě německé a rakouské němčiny poukázaly na podobnost rakouských výrazů s češtinou, dokládající, že jsme měli společnou historii. Přednáška byla podána humornou formou a žáci se místy zapojovali do diskuse.

Po třicetiminutové přestávce začala další přednáška českého profesora z této katedry na téma „RADUJÍ A ZLOBÍ SE NĚMCI A ČEŠI STEJNĚ? ANEB VYJADŘOVÁNÍ EMOCÍ V NĚMČINĚ A V ČEŠTINĚ“. Tato část workshopu vyžadovala větší zapojení žáků, měli za úkol mimicky, gestikulací a různou melodií hlasu vyjádřit emoce jako smutek, radost, znechucení, zlobu, překvapení a štěstí. Vše na základě německých vyjádření, která žáci četli a překládali do češtiny.
Obě části žáci hodnotili jako zajímavé, bylo to setkání s jazykem zase trochu jinou formou.

El Houcine Imider, předseda poroty, Yveta Pavelková, vyučující němčiny (s přispěním názorů Martina Vrbky ze třídy 5.G)