Tradičně na začátku března jsme ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus pořádali okresní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Do této bezesporu náročné soutěže jsme letos pozvali 18 soutěžících pouze z 8 základních škol a víceletých gymnázií našeho okresu, neboť více škol se letos chemické olympiády neúčastnilo. O náročnosti soutěže svědčí také dosažené výsledky, neboť jen šest soutěžících se stalo úspěšnými řešiteli. Naši školu reprezentovali žáci 2.G Radim Kaděra a Kateřina Hyklová. Děkujeme jim za účast a čas věnovaný chemii.
Tomáš Jiřík, garant soutěže