Měsíc březen byl na naší škole ve znamení zahraničních výměnných pobytů. Šestnáct německých a třicet francouzských žáků přijelo poznat českou kulturu, zvyky, jídlo, zábavu, ale také vzdělávání. Je příjemné, že z jejich závěrečného hodnocení jasně vyplynulo, že si pobyt skvěle užili (koeficient 1,5 z pětibodové stupnice). Zahraniční žáci ocenili vřelé přijetí, vstřícnost, program
a otevřenost. Naplánovaný program se dělil na pracovní a volnočasovou část. Ve škole se žáci zaměřili na rozvoj svých nápadů a fantazie při tvorbě funkčního modelu, spolupracovali při tvorbě prezentací a podkladů s důrazem
na přírodovědné úkoly. Jak už to bývá, nejvíce se užili volnočasové aktivity
a společný volný čas. Nechybělo však ani představení regionu prostřednictvím významných muzeí. Výhodou pro účastníky setkání je podpora Návštěvnického centra v Novém Jičíně, Českoněmeckého fondu a Města Ludwigsburg. Spolupráce s organizacemi a jejich sponzorské dary pomáhají snižovat náklady, tím se možnost pobytů otevírá všem žákům. Letošní ročníky jsou úspěšně uzavřeny, učitelé odjeli spokojeni s cílem plánovat program 3. setkání Ludwigsburg 2017 a 6. setkání Epinal 2018. Přidáte se k této tradici právě vy?
Patrik Kočí, projektový manažer