V pátek 18. 3. 2016 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. Ve třech katergoriích řešilo 126 žáků 24 testových úloh ve třech úrovních obtížnosti. Maximální možný počet bodů byl 120.

Kategorie KADET (1.G, 2.G)
1. Petr Lev 1.G (97 bodů)
2. Daniel Fildán 1.G (91 bodů)
3. Matouš Orság 1.G (81 bodů)

Kategorie JUNIOR  (1.-2- ročníky SŠ)
1. Filip Bobek 4.G (92 bodů)
2. Linda Supalová 4.G (72 bodů)
3. Tereza Nováková 2.A (69 bodů)

Kategorie STUDENT  (3.-4- ročníky SŠ)
1. Filip Kafka 6.G (70 bodů)
2. Lukáš Černoch 6.G (67 bodů)
3. Ondřej Janovský 6.G (61 bodů)

Svatava Danihelová, vedoucí sekce matematiky